نویسنده = علی تامرادی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر ارتباطات سیاسی بر تأخیر عادی و غیر عادی گزارش حسابرسی

دوره 1، شماره 5، زمستان 1397، صفحه 73-87

علی تامرادی؛ رضا رستمی نیا؛ جابر محمد موسائی


2. تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد حسابرس با نقش واسط سرمایه فکری

دوره 1، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 60-71

اله کرم صالحی؛ طاهر قیصری؛ علی تامرادی