دوره و شماره: دوره 5، شماره 68، دی 1401، صفحه 1-170 (زمستان جلد اول) 
ارتباط مدیریت سود واقعی و تعهدی با محافظه کاری مدیران

صفحه 16-31

سعید جبارزاده کنگرلوئی؛ جمال بحری ثالث؛ شبنم بالازاده قره باغی؛ ترلان آقازاده


بررسی رابطه غیر خطی بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت

صفحه 47-58

امنه گرامی؛ حسنیه کمساری؛ فیروزه ربیعی؛ معصومه سلمانی


ارتباط بین نقد شوندگی سهام و سود تقسیمی سهام

صفحه 144-159

رحیم حسین زاد فیروزی؛ یونس بادآورنهندی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان جلد دهم
زمستان جلد نهم
زمستان جلد هشتم
زمستان جلد هفتم
زمستان جلد ششم
زمستان جلد پنجم
زمستان جلد چهارم
زمستان جلد سوم
زمستان جلد دوم
زمستان جلد اول
پاییز جلد چهارم
پاییز جلد سوم
پاییز جلد دوم
پاییز جلد اول
تابستان جلد چهارم
تابستان جلد سوم
تابستان جلد دوم
تابستان جلد اول
بهار جلد چهارم
بهار جلد سوم
بهار جلد دوم
بهار جلد اول