نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی مقدم، مهدی تاثیر افشای پایداری شرکت بر هزینه حقوق صاحبان سهام و ریسک غیر سیستماتیک [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 240-253]
 • احدزاده، محمد فرضیه بازار کارا برای امور مالی رفتاری: بررسی عوامل تاثیرگذار بر رفتار سرمایه‌گذاران با استفاده از مدل PLS-SEM [دوره 6، شماره 78، 1402، صفحه 193-205]
 • احمدپور، حسین بررسی تأثیر دوره تصدی حسابرسی بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 183-194]
 • احمدی، جمال بررسی رابطه بین احساسات سرمایه‌گذاران و گزارشگری مالی متقلبانه با تاکید بر ارتباطات سیاسی [دوره 6، شماره 78، 1402، صفحه 285-302]
 • احمدی، سید محسن بررسی تاثیر درجه اهرم عملیاتی بر ارزش افزوده بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 14-24]
 • احمدی، سید محسن اثر رقابت در بازار محصول بر استراتژی تدافعی شرک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 207-221]
 • اخوان، مجید بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت تنوع بخشی درآمدها و دارایی های بانکی و عملکرد بخش بانکی بر رفتار سهام بانک ها [دوره 6، شماره 78، 1402، صفحه 206-227]
 • اسپری، کیانوش بررسی تأثیر بازاریابی مشتری بر شهرت شرکت و ارتباط آن با ارزش ویژه برند [دوره 6، شماره 78، 1402، صفحه 112-127]
 • اسکندری، علیرضا بررسی تاثیر اجتناب از مالیات شرکت‌ها بر ارزش وجه نقد مازاد در بازار سرمایه ایران [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 158-172]
 • اسکندری، علیرضا بررسی تنوع جنسیتی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 255-263]
 • اسکندری، علیرضا بررسی تاثیر نقش تعدیلگر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین مدیریت سود و مسئولیت اجتماعی [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 72-87]
 • اسلامی ساراب، مجید بررسی تأثیر تنوع جنسیتی هیئت‌مدیره بر رشد پایدار شرکت و نقد شوندگی سهام [دوره 6، شماره 82، 1402، صفحه 15-32]
 • اشکبوس، محسن بررسی میزان مشتری محور بودن و عملکرد شرکت ( مورد مطالعه : فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ) [دوره 6، شماره 78، 1402، صفحه 170-178]
 • اکبری، آیدا بهینه سازی سبد سهام با الگوریتم های مختلف [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 48-55]
 • اکبری، حمید تاثیر مشغله کمیته حسابرسی بر مدیریت سود [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 281-299]
 • اکبری، طاهره بررسی تاثیر اعتمادبه‌نفس مدیران و تصدی حسابرس بر حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 169-182]
 • اکبری مهرآباد، محمود بررسی رابطه بین موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی و رفتارهای خریدار، نوآوری مبتنی بر مصرف کننده و مدیریت چرخه عمر محصول با نقش واسطه ای مدیریت بازخورد مشتری در آژانس های مسافرتی استان البرز [دوره 6، شماره 82، 1402، صفحه 121-135]
 • اکبری مهرآباد، مرتضی بررسی رابطه بین موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی و رفتارهای خریدار، نوآوری مبتنی بر مصرف کننده و مدیریت چرخه عمر محصول با نقش واسطه ای مدیریت بازخورد مشتری در آژانس های مسافرتی استان البرز [دوره 6، شماره 82، 1402، صفحه 121-135]
 • اکرمیان، سعیده تاثیر مخارج سرمایه ای شرکت بر ارزش شرکت با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 21-29]
 • الماسی، الهام بررسی نقش میانجی کیفیت گزارشگری مالی در رابطه بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و سرمایه گذاری شرکت [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 99-118]
 • امیدی، محدثه تاثیر حاکمیت شرکتی و برخی ویژگی های شرکت بر به هنگام بودن صورت های مالی [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 267-280]
 • ایرانی، بهزاد نقش میانجی کنترل فردی حسابرس بر رابطه بین استرس شغلی حسابرس و تمایلات اخلاقی حسابرس [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 186-203]
 • ایلاقی، معین جایگاه پاسخگویی در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 195-206]

ب

 • بارانی بره بی چاست، میلاد تاثیر عملکرد پایدار اجتماعی بر اجتناب مالیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 82، 1402، صفحه 136-148]
 • بالایی، رقیه بررسی تاثیر نقش تعدیلگر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین مدیریت سود و مسئولیت اجتماعی [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 72-87]
 • با محبت، ریحانه تاثیر کمیته سرمایه گذاری بر اهرم مالی شرکت [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 300-314]
 • بحری ثالث، جمال بررسی رابطه بین محافظه کاری مشروط و مسئولیت اجتماعی [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 40-68]
 • بدیعی، حسین ارائه مدل ارزش شرکت براساس نسبت های مالی، سرمایه فکری و سیاست تقسیم سود [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 135-150]
 • براتی، مهدی تاثیر عملکرد پایدار اجتماعی بر اجتناب مالیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 82، 1402، صفحه 136-148]
 • براهویی پیرنیا، بهاره جایگاه پاسخگویی در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 195-206]
 • برهانی، سیدعباس بررسی جریان محتوایی مقالات نشریه دانش حسابداری [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 146-157]
 • بهروز گجین، صالح بررسی تأثیر دوره تصدی حسابرسی بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 183-194]
 • بیات، معصومه بررسی رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی و هزینه حقوق صاحبان سهام با توجه به نقش میانجیگری ریسک عملیاتی [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 117-134]
 • بیگلر، کیومرث تاثیر فرصت های رشد و جریان نقدی بر سرمایه گذاری [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 26-37]
 • بیگلر، کیومرث تاثیر برنامه ریزی مالیاتی و محدودیت مالی بر سرمایه گذاری [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 217-226]

پ

 • پارسامقدم، سارا السادات عوامل مؤثر بر کاهش شکاف انتظارات بین حسابرسان و استفاده‌کنندگان گزارش‌های حسابرسی در خصوص مفهوم سطح اهمیت [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 301-313]
 • پارسامقدم، سارا السادات نقش دیوان محاسبات کشور در فرآیند حسابرسی و رسیدگی موارد ناشی از ترک فعل [دوره 6، شماره 82، 1402، صفحه 47-68]
 • پاک مرام، عسگر ارتباط بین ویژگی های کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی با تأکید بر استقلال هیئت‌مدیره [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 69-89]

ت

 • تاری وردی، یداله بررسی تاثیر مدیریت جریانات نقدی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 38-47]

ج

 • جاری الساعدی، محمد حسن نقش تعاملی تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر رابطه بین افشای اطلاعات زیست محیطی و عملکرد مالی [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 56-78]
 • جعفری، علی بررسی نقش میانجی کیفیت گزارشگری مالی در رابطه بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و سرمایه گذاری شرکت [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 99-118]
 • جعفری جهانگیر، مجید بررسی تاثیر عدم اطمینان محیطی بر حساسیت سرمایه گذرای به جریان نقدی [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 88-98]
 • جعفری نجف آبادی، محمد تأثیر توانایی شناختی بر موفقیت آموزشی دانشجویان حسابداری [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 210-226]
 • جلیلی، صابر تاثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین عملکرد پایداری شرکت و سیاست های تقسیم سود [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 254-266]
 • جواهری، سمیرا بررسی تأثیر بازاریابی مشتری بر شهرت شرکت و ارتباط آن با ارزش ویژه برند [دوره 6، شماره 78، 1402، صفحه 112-127]
 • جیران آسیا، مجتبی ابقا مدیریتی و مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 173-185]
 • جیران آسیا، مجتبی تاثیر ساختار مالکیت بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 1-13]

ح

 • حاجتی پور، سمیه تاثیر حاکمیت شرکتی و برخی ویژگی های شرکت بر به هنگام بودن صورت های مالی [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 267-280]
 • حسینی علی آباد، سید محمدرضا بررسی تاثیر میزان سرمایه فکری بر کسب مزیت رقابتی در صنعت بانکداری [دوره 6، شماره 82، 1402، صفحه 69-77]
 • حق پرست، عباسعلی جایگاه پاسخگویی در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 195-206]
 • حقیقت، حمید بررسی رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی و هزینه حقوق صاحبان سهام با توجه به نقش میانجیگری ریسک عملیاتی [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 117-134]
 • حقیقت، حمید بررسی رابطه نااطمینانی جریان نقد و نوآوری شرکت با نقش تعدیلی محدودیت مالی [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 1-20]
 • حمیدیان، محسن نقش تعاملی تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر رابطه بین افشای اطلاعات زیست محیطی و عملکرد مالی [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 56-78]
 • حمیدیان، مهدی بررسی رابطه کیفیت کنترل داخلی و معاملات با اشخاص وابسته باقابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری [دوره 6، شماره 78، 1402، صفحه 23-39]
 • حیدری نیک، زهرا تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت با تاکید بر اندازه شرکت [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 227-238]

خ

 • خان محمدی، محمد حامد بررسی تأثیر تنوع جنسیتی هیئت‌مدیره بر رشد پایدار شرکت و نقد شوندگی سهام [دوره 6، شماره 82، 1402، صفحه 15-32]
 • خان محمدی، محمدحامد رابطه افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی با ریسک سقوط قیمت سهام با توجه به نقش تعدیلگر عملکرد شرکت [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 239-253]
 • خداداده ی شاملو، ناصر ارتباط خالص سرمایه در گردش عملیاتی و عملکرد مالی با تأکید بر عدم اطمینان سیاست اقتصادی [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 133-157]
 • خداداده ی شاملو، ناصر ارتباط بین ویژگی های کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی با تأکید بر استقلال هیئت‌مدیره [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 69-89]
 • خردمند، علی بررسی تاثیر حسابداری سبز در هوشمند سازی و توسعه پایدار شهری [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 151-168]
 • خردمند، علی تأثیر تئوری زمان‌بندی بازار سهام بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 40-52]
 • خسروپور، عبدالرحیم بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و روابط سیاسی هیات مدیره [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 79-87]
 • خسروپور، عبدالرحیم تاثیر ضعف کنترلهای داخلی بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و روابط سیاسی هیات مدیره [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 227-238]
 • خسروی، قاسم تحلیل مدیریت ریسک های ناشی از مخاطرات محیطی در شهر باغ بهادران با استفاده از سامانه تصمیم یار مکانی [دوره 6، شماره 78، 1402، صفحه 259-271]
 • خسرویان، آدینه بررسی رابطه خوانایی گزارشگری مالی و همزمانی قیمت سهام [دوره 6، شماره 78، 1402، صفحه 40-53]
 • خندان، رسول بررسی ارتباط برند با رفتار خرید کودکان 8 تا 12ساله شهر تهران [دوره 6، شماره 78، 1402، صفحه 81-96]
 • خوشکار، فرزین رابطه کیفیت حسابرسی و تقلب شرکت با حق الزحمه حسابرسی و گردش حسابرس [دوره 6، شماره 78، 1402، صفحه 1-22]
 • خوشکار، فرزین رابطه مدیریت سود و بازده سهام با توجه به نقش اثرات مقطعی [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 119-132]
 • خوشکار، فرزین رابطه سطح نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت با توجه به خوش‌بینی مدیران [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 204-216]
 • خوشکار، فرزین اثربخشی مدیریت ریسک و عملکرد حسابرسی داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 82، 1402، صفحه 1-14]
 • خوشکار، فرزین بررسی تأثیر تنوع جنسیتی هیئت‌مدیره بر رشد پایدار شرکت و نقد شوندگی سهام [دوره 6، شماره 82، 1402، صفحه 15-32]
 • خیرالهی، فرشید نقش مسئولیت پاسخگویی در تعیین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و عملکرد سازمان‎های عمومی [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 129-145]

د

 • دازه، نوشین جایگاه پاسخگویی در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 195-206]
 • دستخط گشتی، سیده سمانه بررسی نظریات شفافیت مالی و کیفیت نهادی در صنعت بانکداری [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 25-39]
 • دلگشا، پری نقش محدودیت مالی در تعیین رابطه بین سرمایه در گردش و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار سرمایه ایران [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 254-268]

ر

 • راعی عزآبادی، محمدابراهیم نقش محدودیت مالی در تعیین رابطه بین سرمایه در گردش و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار سرمایه ایران [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 254-268]
 • رحیم زاده، فرشته بررسی رابطه نااطمینانی جریان نقد و نوآوری شرکت با نقش تعدیلی محدودیت مالی [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 1-20]
 • رحیمی، بهزاد اثر امنیت شغلی و رفاه کارکنان در ارائه خدمات به مشتریان : مطالعه ای در شعب بانک ملی استان آذربایجان شرقی [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 264-278]
 • رحیمی، رحمان بهینه سازی سبد سهام با الگوریتم های مختلف [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 48-55]
 • رشیدی، مهشید بررسی رابطه توانایی مدیریتی و نوسان‌پذیری عملکرد با تأکید بر آشفتگی مالی [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 1-11]
 • رضائی، محمدامین تاثیر افشای پایداری شرکت بر هزینه حقوق صاحبان سهام و ریسک غیر سیستماتیک [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 240-253]
 • رضایی، حلیمه بررسی رابطه استقلال کمیته حسابرسی و تخصص حسابرس در صنعت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 12-25]
 • رضوانی، حمیدرضا بررسی ارتباط برند با رفتار خرید کودکان 8 تا 12ساله شهر تهران [دوره 6، شماره 78، 1402، صفحه 81-96]
 • رمضان زاده برکی، عبدالرضا توانایی بازاریابی فروشنده، معروفیت برند بر چرخش مشتری در پلتفرمهای تجارت الکترونیکی (مورد مطالعه: شرکت دیجی کالا) [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 269-282]
 • رمضانی، اکرم بررسی جریان محتوایی مقالات نشریه دانش حسابداری [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 146-157]

ز

 • زارع بیدکی، محمد بررسی تأثیر غرور و توانایی مدیریت بر تصمیمات تداوم فعالیت و گردش حسابرس در شرکت ها [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 169-194]
 • زارع خفری، کامران نقش راهبری شرکتی در عوامل تقلب [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 53-71]
 • زارعی، سمیر تاثیر عدم قطعیت اقتصادی بر سودآوری و قابلیت پیش بینی سود در بانکهای بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 222-239]
 • زحمتکش، زینب بررسی تأثیر غرور و توانایی مدیریت بر تصمیمات تداوم فعالیت و گردش حسابرس در شرکت ها [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 169-194]
 • زرین، جعفر نقش راهبری شرکتی در عوامل تقلب [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 53-71]

س

 • ساعدی، فاطمه رابطه افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی با ریسک سقوط قیمت سهام با توجه به نقش تعدیلگر عملکرد شرکت [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 239-253]
 • ستوده، طاهره رتبه‌بندی مؤلفه‌ها و بررسی نقش نظارت عملیاتی در پاسخگویی عملیاتی [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 30-39]
 • سعیدی فرد، محمد فرضیه بازار کارا برای امور مالی رفتاری: بررسی عوامل تاثیرگذار بر رفتار سرمایه‌گذاران با استفاده از مدل PLS-SEM [دوره 6، شماره 78، 1402، صفحه 193-205]
 • سلجوقی، محمد بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر عملکرد شرکتها با استفاده از نسبت کیوتوبین [دوره 6، شماره 82، 1402، صفحه 33-46]

ش

 • شرفی، حسن ارتباط بین ویژگی های کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی با تأکید بر استقلال هیئت‌مدیره [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 69-89]
 • شفیعی نسب، عبداله بررسی تاثیر درجه اهرم عملیاتی بر ارزش افزوده بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 14-24]
 • شقاقی ترکداری، رضا ارتباط خالص سرمایه در گردش عملیاتی و عملکرد مالی با تأکید بر عدم اطمینان سیاست اقتصادی [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 133-157]
 • شهرستانی، سهیلا بررسی تأثیر غرور و توانایی مدیریت بر تصمیمات تداوم فعالیت و گردش حسابرس در شرکت ها [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 169-194]
 • شهرستانی، سهیلا تأثیر توانایی شناختی بر موفقیت آموزشی دانشجویان حسابداری [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 210-226]
 • شهرستانی، سهیلا بررسی تاثیر سواد مالی، استرس مالی و خودکارآمدی مالی بر سلامت مالی [دوره 6، شماره 82، 1402، صفحه 78-93]
 • شهریاری، زهرا تاثیر کمیته سرمایه گذاری بر اهرم مالی شرکت [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 300-314]

ص

 • صالحی، سید حسین تفاوت دفتری مالیات و ریسک شرکت با تاکید بر نقش تعدیلی سهامداران نهادی [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 88-111]
 • صالحیون، محسن رابطه سودهای مختلف و جریانات نقدی با بازده سهام [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 158-168]
 • صراف، فاطمه نقش تعاملی تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر رابطه بین افشای اطلاعات زیست محیطی و عملکرد مالی [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 56-78]

ط

 • طاهر آبادی، علی اصغر بررسی رابطه استقلال کمیته حسابرسی و تخصص حسابرس در صنعت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 12-25]
 • طوفانی چهارده، جواد بررسی تاثیر عدم اطمینان محیطی بر حساسیت سرمایه گذرای به جریان نقدی [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 88-98]
 • طوفانی چهارده، جواد بررسی تاثیر قدرت مدیرعامل بر خطرسقوط قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 239-254]

ع

 • عباسی، عادل رابطه کیفیت حسابرسی و تقلب شرکت با حق الزحمه حسابرسی و گردش حسابرس [دوره 6، شماره 78، 1402، صفحه 1-22]
 • عبداللهی، سمیرا مطالعه تأثیر پاداش هیئت مدیره بر رابطه بین جریان نقد عملیاتی و هزینه‌های تحقیق و توسعه [دوره 6، شماره 82، 1402، صفحه 94-104]
 • عبدالهی، امیرحسین تاثیر عدم قطعیت اقتصادی بر سودآوری و قابلیت پیش بینی سود در بانکهای بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 222-239]
 • عبدلی، مریم بررسی تاثیر میزان سرمایه فکری بر کسب مزیت رقابتی در صنعت بانکداری [دوره 6، شماره 82، 1402، صفحه 69-77]
 • عبدی مجره، مهدی اثر میانجی ریسک عملیاتی بر رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت و هزینه سرمایه [دوره 6، شماره 78، 1402، صفحه 153-169]
 • عرب، لیلا جایگاه پاسخگویی در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 195-206]
 • عزیزی بابا احمدی، مهتاب تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت با تاکید بر اندازه شرکت [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 227-238]
 • عسگری، افسانه اثر ویژگی های رفتاری مدیران بر شفافیت اطلاعات مالی؛ نقش محافظه کاری (مورد مطالعه: شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان) [دوره 6، شماره 78، 1402، صفحه 128-139]
 • عقابی، شیما رابطه سطح نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت با توجه به خوش‌بینی مدیران [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 204-216]
 • علی اکبری، محمدامین تاثیر نسبت نقدینگی و بازده حقوق صاحبان سهام بر نرخ سود تضمین شده سپرده بانک‌های بورسی و فرابورسی [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 90-100]
 • علی اکبری، محمدامین ارائه مدل ارزش شرکت براساس نسبت های مالی، سرمایه فکری و سیاست تقسیم سود [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 135-150]
 • علی زاده، امید تاثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین عملکرد پایداری شرکت و سیاست های تقسیم سود [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 254-266]
 • عماد، نجمه مطالعه رابطه بین طراحی محصول با عملکرد خرید مشتری با نقش میانجی تداعی برند در مصرف‌کنندگان پسته بسته‌بندی شهر کرمان [دوره 6، شماره 78، 1402، صفحه 244-258]
 • عمادی پرمکوهی، سیدجواد بررسی تاثیر اعتمادبه‌نفس مدیران و تصدی حسابرس بر حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 169-182]

غ

 • غلامی، علی تأثیر برون‌سپاری جهانی شرکت‌ها بر عملکرد مالی آن‌ها با تأکید بر نقش میانجی نوآوری و نقش تعدیلگر سرمایه ارتباطی تأمین‌کننده [دوره 6، شماره 78، 1402، صفحه 228-243]
 • غلامی، فاطمه تاثیر شوک های سرمایه گذاری بر بازده سهام شرکت در طی چرخه عمر (در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 6، شماره 78، 1402، صفحه 179-192]
 • غلامی، فاطمه نقش تنوع جنسی هیات مدیره و تخصص حسابرس بر کیفیت اطلاعات حسابداری [دوره 6، شماره 78، 1402، صفحه 272-284]
 • غیاثی، مرضیه بررسی تاثیر حسابداری سبز در هوشمند سازی و توسعه پایدار شهری [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 151-168]
 • غیاثی، مرضیه تأثیر تئوری زمان‌بندی بازار سهام بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 40-52]
 • غیور، امیرحسین ابقا مدیریتی و مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 173-185]
 • غیور، امیرحسین تاثیر ساختار مالکیت بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 1-13]

ف

 • فتاحی، سارا عوامل مؤثر بر کاهش شکاف انتظارات بین حسابرسان و استفاده‌کنندگان گزارش‌های حسابرسی در خصوص مفهوم سطح اهمیت [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 301-313]
 • فتاحی، سارا نقش دیوان محاسبات کشور در فرآیند حسابرسی و رسیدگی موارد ناشی از ترک فعل [دوره 6، شماره 82، 1402، صفحه 47-68]
 • فرخی، الهام بررسی رابطه بین محافظه کاری مشروط و مسئولیت اجتماعی [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 40-68]
 • فلاح زواره، محمد حسین تاثیر فرصت های رشد و جریان نقدی بر سرمایه گذاری [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 26-37]
 • فلاح زواره، محمد حسین تاثیر برنامه ریزی مالیاتی و محدودیت مالی بر سرمایه گذاری [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 217-226]

ق

 • قادری، مهناز ارائه مدل ارزش شرکت براساس نسبت های مالی، سرمایه فکری و سیاست تقسیم سود [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 135-150]
 • قربانی، اعظم نقش مسئولیت پاسخگویی در تعیین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و عملکرد سازمان‎های عمومی [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 129-145]
 • قرخلوی نادری، غزل تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت با تاکید بر اندازه شرکت [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 227-238]
 • قوام مسعودی، زهره تاثیر نسبت نقدینگی و بازده حقوق صاحبان سهام بر نرخ سود تضمین شده سپرده بانک‌های بورسی و فرابورسی [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 90-100]

ک

 • کهزادی طهنه، آزاده عوامل مؤثر بر کاهش شکاف انتظارات بین حسابرسان و استفاده‌کنندگان گزارش‌های حسابرسی در خصوص مفهوم سطح اهمیت [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 301-313]
 • کهزادی طهنه، آزاده نقش دیوان محاسبات کشور در فرآیند حسابرسی و رسیدگی موارد ناشی از ترک فعل [دوره 6، شماره 82، 1402، صفحه 47-68]
 • کیهانی حکمت، رضا توانایی بازاریابی فروشنده، معروفیت برند بر چرخش مشتری در پلتفرمهای تجارت الکترونیکی (مورد مطالعه: شرکت دیجی کالا) [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 269-282]

گ

 • گرامی، امنه تاثیر حاکمیت شرکتی و برخی ویژگی های شرکت بر به هنگام بودن صورت های مالی [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 267-280]
 • گرامی، امنه تاثیر کمیته سرمایه گذاری بر اهرم مالی شرکت [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 300-314]
 • گرامی، امنه تاثیر مخارج سرمایه ای شرکت بر ارزش شرکت با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 21-29]
 • گرامی، امنه تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت با تاکید بر اندازه شرکت [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 227-238]
 • گرجی زاده، داود رابطه کیفیت حسابرسی و تقلب شرکت با حق الزحمه حسابرسی و گردش حسابرس [دوره 6، شماره 78، 1402، صفحه 1-22]
 • گرجی زاده، داود بررسی نظریات شفافیت مالی و کیفیت نهادی در صنعت بانکداری [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 25-39]
 • گرجی زاده، داود اثربخشی مدیریت ریسک و عملکرد حسابرسی داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 82، 1402، صفحه 1-14]

ل

 • لطفی، مینا تحلیل مدیریت ریسک های ناشی از مخاطرات محیطی در شهر باغ بهادران با استفاده از سامانه تصمیم یار مکانی [دوره 6، شماره 78، 1402، صفحه 259-271]

م

 • متولی، رضا بررسی تاثیر مدیریت جریانات نقدی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 38-47]
 • محمدی، کیانا سادات بررسی تاثیر عدم اطمینان محیطی بر حساسیت سرمایه گذرای به جریان نقدی [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 88-98]
 • محمدی، کیانا سادات بررسی تاثیر قدرت مدیرعامل بر خطرسقوط قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 239-254]
 • محمدی، محمد اثر میانجی ریسک عملیاتی بر رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت و هزینه سرمایه [دوره 6، شماره 78، 1402، صفحه 153-169]
 • محمودزاده، میثم اثر ویژگی های رفتاری مدیران بر شفافیت اطلاعات مالی؛ نقش محافظه کاری (مورد مطالعه: شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان) [دوره 6، شماره 78، 1402، صفحه 128-139]
 • محمودی میمند، مرتضی بررسی تاثیر سواد مالی، استرس مالی و خودکارآمدی مالی بر سلامت مالی [دوره 6، شماره 82، 1402، صفحه 78-93]
 • مدینه خرمی، ژاله بررسی تاثیر اجتناب از مالیات شرکت‌ها بر ارزش وجه نقد مازاد در بازار سرمایه ایران [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 158-172]
 • مروتی، زهرا رابطه مدیریت سود و بازده سهام با توجه به نقش اثرات مقطعی [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 119-132]
 • مروتی، زهرا رابطه سطح نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت با توجه به خوش‌بینی مدیران [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 204-216]
 • معماری، نرجس اثر رقابت در بازار محصول بر استراتژی تدافعی شرک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 207-221]
 • معین الدین، محمود تأثیر توانایی شناختی بر موفقیت آموزشی دانشجویان حسابداری [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 210-226]
 • مقصودی، محمد تاثیر حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین وجه نقد مازاد و ارزش شرکت [دوره 6، شماره 78، 1402، صفحه 70-80]
 • مکاری، مهناز اثیر تمرکز مالکیت بر مدیریت سود واقعی با تاکید بر رکود اقتصادی [دوره 6، شماره 78، 1402، صفحه 140-152]
 • منصوری رونیزی، سعید نقش میانجی کنترل فردی حسابرس بر رابطه بین استرس شغلی حسابرس و تمایلات اخلاقی حسابرس [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 186-203]
 • منصوری نیا، الهام تاثیر مشغله کمیته حسابرسی بر مدیریت سود [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 281-299]
 • منصوری نیا، الهام تفاوت دفتری مالیات و ریسک شرکت با تاکید بر نقش تعدیلی سهامداران نهادی [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 88-111]
 • مهری، محمد افق تصمیم گیری مدیر عامل و سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه شرکت با نقش نزدیک بینی مدیریتی و ریسک گریزی [دوره 6، شماره 82، 1402، صفحه 105-120]
 • مولوی بیستونی، طاهره بررسی نقش تعدیلی بیش‌اطمینانی مدیریت بر رابطه بین روابط اجتماعی هییت مدیره و کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 6، شماره 78، 1402، صفحه 97-111]
 • مومنی، زهرا تاثیر مخارج سرمایه ای شرکت بر ارزش شرکت با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 21-29]
 • مومنی، علیرضا بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر عملکرد شرکتها با استفاده از نسبت کیوتوبین [دوره 6، شماره 82، 1402، صفحه 33-46]
 • میرزاپور، فریبا تأثیر افشای مسئولیت اجتماعی بر رابطه بیش اطمینانی مدیران و خطر سقوط قیمت سهام [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 283-300]

ن

 • نصراللهی، علی مدیریت مخاطره و همزمانی قیمت سهام [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 195-209]
 • نصرت زاده، مهران نقش تعاملی تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر رابطه بین افشای اطلاعات زیست محیطی و عملکرد مالی [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 56-78]
 • نظری، مریم تاثیر حاکمیت شرکتی و برخی ویژگی های شرکت بر به هنگام بودن صورت های مالی [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 267-280]
 • نعمت اللهی، زهرا تاثیر کمیته سرمایه گذاری بر اهرم مالی شرکت [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 300-314]
 • نوبخت، رعنا بررسی تنوع جنسیتی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 255-263]
 • نویدی عباسپور، ابراهیم بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و روابط سیاسی هیات مدیره [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 79-87]
 • نویدی عباسپور، ابراهیم تاثیر ضعف کنترلهای داخلی بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و روابط سیاسی هیات مدیره [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 227-238]
 • نیک‌پی، مهرداد اثر ویژگی های رفتاری مدیران بر شفافیت اطلاعات مالی؛ نقش محافظه کاری (مورد مطالعه: شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان) [دوره 6، شماره 78، 1402، صفحه 128-139]
 • نیک جو، محسن اثربخشی مدیریت ریسک و عملکرد حسابرسی داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 82، 1402، صفحه 1-14]

و

 • ولی زاده خرابه کهل، کیانا فرضیه بازار کارا برای امور مالی رفتاری: بررسی عوامل تاثیرگذار بر رفتار سرمایه‌گذاران با استفاده از مدل PLS-SEM [دوره 6، شماره 78، 1402، صفحه 193-205]
 • ولی نیا، ولی اله بررسی تاثیر عدم اطمینان محیطی بر حساسیت سرمایه گذرای به جریان نقدی [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 88-98]
 • ویسی، پریسا بررسی تأثیر حضور زنان در کمیته حسابرسی و هزینه‌های تحقیق و توسعه بر ارزش افزوده اقتصادی [دوره 6، شماره 78، 1402، صفحه 54-69]

ه

 • هادیان قهفرخی، سعید نقش میانجی مقایسه صورتهای مالی در تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 112-128]
 • هادیان قهفرخی، مسعود نقش میانجی مقایسه صورتهای مالی در تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 112-128]
 • هاشم نژاد خانقاه، رقیه رابطه مدیریت سود و بازده سهام با توجه به نقش اثرات مقطعی [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 119-132]
 • هاشمی گهر، محسن تاثیر افشای پایداری شرکت بر هزینه حقوق صاحبان سهام و ریسک غیر سیستماتیک [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 240-253]
 • هاشمی گهر، محسن تاثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین عملکرد پایداری شرکت و سیاست های تقسیم سود [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 254-266]
 • همتی، حسن اثر میانجی ریسک عملیاتی بر رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت و هزینه سرمایه [دوره 6، شماره 78، 1402، صفحه 153-169]
 • هنرمندی، زهرا تاثیر عدم قطعیت اقتصادی بر سودآوری و قابلیت پیش بینی سود در بانکهای بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 222-239]

ی

 • یزدانی، فرناز بررسی تاثیر سواد مالی، استرس مالی و خودکارآمدی مالی بر سلامت مالی [دوره 6، شماره 82، 1402، صفحه 78-93]
 • یعقوبی، الهه بررسی رابطه بین انعطافپذیری مالی و سرمایه اجتماعی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 101-116]
 • یکه باش، مجید افق تصمیم گیری مدیر عامل و سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه شرکت با نقش نزدیک بینی مدیریتی و ریسک گریزی [دوره 6، شماره 82، 1402، صفحه 105-120]
 • یوسفی، محمدعلی بررسی تاثیر اعتمادبه‌نفس مدیران و تصدی حسابرس بر حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 169-182]