لزوم توسعه سنجه های مفاهیم اخلاقی در حسابداری و حسابرسی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 1-13

رسول برادران حسن زاده؛ یوسف قنبری؛ محمدرضا برنا


بررسی تأثیر عوامل مالی و غیرمالی مؤثر بر شکاف مالیاتی

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 1-16

بهمن قادری؛ مهدی کفعمی؛ فرشاد کریمی حصاری


تاثیر انتخاب اطلاعات بر اطمینان و قضاوت حسابرس

دوره 1، شماره 4، دی 1397، صفحه 1-18

حسن همتی؛ محمدرضا مهربان پور؛ مهدی محرابی زاده


بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایتمندی کارکنان در دانشگاه تبریز

دوره 2، شماره 11، شهریور 1398، صفحه 1-17

علیرضا حسین پور سنبلی؛ رضا فطانت خواه


رابطه ابقای مدیریتی با مدیریت سود واقعی و ارزش شرکت

دوره 2، شماره 15، آذر 1398، صفحه 1-15

بهاره غضنفری؛ فرزین خوشکار؛ داوود گرجی زاده


تاثیر تمرکز مالکیت بر رابطه بین چسبندگی هزینه و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 20، اسفند 1398، صفحه 1-15

ابراهیم عنایت پور شیاده؛ زهرا مرادی؛ احد اسدی فر؛ جواد درخشان


بررسی تاثیر وابستگی به گروه تجاری بر انتخاب حسابرس

دوره 2، شماره 18، بهمن 1398، صفحه 1-27

محمدعلی اکبرخانی؛ نادر نقش بندی


بررسی تاثیر نرم افزار و نظام یکپارچه مالیاتی بر عملکرد کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان ساوه

دوره 3، شماره 21، فروردین 1399، صفحه 1-21

داوود گرجی زاده؛ مجید مرادی؛ حورالعین عباسی


بررسی رابطه تنوع جنسیتی مدیران، حق الزحمه حسابرس و انتخاب حسابرس

دوره 2، شماره 19، بهمن 1398، صفحه 1-26

محمدعلی اکبرخانی؛ نادر نقش بندی؛ زهرا مرید احمدی یزدی


وابستگی معاملات و هزینه های حسابرسی: نقش عملکرد حسابرسی داخلی

دوره 3، شماره 22، فروردین 1399، صفحه 1-13

نادر نقش بندی؛ وحید خسروی؛ امین حیدری؛ یاسر حیدری


تاثیر محافظه کاری حسابرس و رتبه بندی موسسات حسابرسی بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی

دوره 3، شماره 23، اردیبهشت 1399، صفحه 1-15

محمدعلی میرزامحمدی؛ معصومه علاجی؛ لیلا محمدی امین


تأثیر سیاست مالیاتی متهورانه بر هم‌زمانی قیمت سهام

دوره 5، شماره 59، خرداد 1401، صفحه 1-15

نوید شایگان نو؛ علیرضا اقبالی عموقین؛ وحدت آقاجانی