موضوعات = مدیریت
نقش مدیریت منابع انسانی استراتژیک در اشتیاق شغلی کارکنان

دوره 6، شماره 87، دی 1402، صفحه 42-49

محسن لطفی؛ ثریا عالی مراد


مروری بر تبلیغات و عملکرد کسب و کار الکترونیکی

دوره 6، شماره 87، دی 1402، صفحه 183-192

سمیه صائب نیا؛ فهیمه سادات موسوی؛ مقصود وحیدنیا


بررسی رابطه مدیریت کیفیت خدمات الکترونیکی و راهبرد تجارت الکترونیک با موفقیت راهبرد تجارت الکترونیک در شهرداری قزوین

دوره 6، شماره 87، دی 1402، صفحه 193-209

معصومه زارع؛ فرج قاسمی اروشکی؛ کامل زمانی قشلاقی؛ محمد اسمعیل حقیقت


بررسی رابطه بین بازاریابی اجتماعی و ابعاد ارزش نام تجاری

دوره 6، شماره 85، آبان 1402، صفحه 27-40

امیر خزائی پول؛ سید علی فاطمی؛ سید مجتبی حسینی آوید


شناسایی ابعاد و مولفه های ساختاری آنومی سازمانی

دوره 6، شماره 85، آبان 1402، صفحه 41-63

حامد تاری؛ رضا گویری؛ مجید ویسی احمدوندی


ارائه الگوی پاداش مناسب کارکنان در سازمانها

دوره 6، شماره 85، آبان 1402، صفحه 82-94

زهرا محمدپور؛ علی اکبر اعجازی؛ محسن اصلانی


شناسایی مولفه های رفتار حسابگرانه در سازمانها

دوره 6، شماره 85، آبان 1402، صفحه 142-158

زهرا محمدپور؛ حامد جلیلی؛ آریا آهنگر


بررسی نقش ابعاد مسئولیت اجتماعی سازمان بر درک شهرت برند و ارزش ویژه برند

دوره 6، شماره 85، آبان 1402، صفحه 204-213

فرزانه یگانه راد؛ آیرا لوا؛ سیدشاهین عامری


شناسایی مولفه های امنیت شغلی موثر بر کنش حسابگرانه با رویکرد تحلیل محتوای متنی

دوره 6، شماره 85، آبان 1402، صفحه 214-222

زهرا محمدپور؛ امین رنجبر محمدی؛ جواد ابوالحسن


رتبه بندی مولفه های موثر بر انتخاب مشتری در کسب و کار

دوره 6، شماره 85، آبان 1402، صفحه 242-257

رضا کثیری؛ شیوا فرهمند؛ ساره آقای کابلی


مروری بر کاربرد پژوهش عملیاتی در بازار های مالی

دوره 6، شماره 84، مهر 1402، صفحه 122-140

سید کامران یگانگی؛ ناصر صنعتی منفرد


تأثیر سرمایه انسانی و کارایی سرمایه گذاری بر ریسک بانک ها

دوره 6، شماره 84، مهر 1402، صفحه 167-177

محمود حسن زاده کوچو؛ امین مهدی نیا اسبویی


بررسی رابطه بین رهبران زن تیم حسابرسی و تلاش حسابرسی

دوره 6، شماره 83، شهریور 1402، صفحه 271-289

فرید صفتی؛ علیرضا غیاثوند؛ محمد حسنوند


بررسی تاثیر میزان سرمایه فکری بر کسب مزیت رقابتی در صنعت بانکداری

دوره 6، شماره 82، مرداد 1402، صفحه 69-77

سید محمدرضا حسینی علی آباد؛ مریم عبدلی


هوش مصنوعی و بلاکچین در حسابداری و حسابرسی

دوره 6، شماره 82، مرداد 1402، صفحه 224-229

نصراله تختائی؛ علی شلال نژاد؛ محمد شلال نژاد


بررسی ارتباط برند با رفتار خرید کودکان 8 تا 12ساله شهر تهران

دوره 6، شماره 78، فروردین 1402، صفحه 81-96

رسول خندان؛ حمیدرضا رضوانی