کلیدواژه‌ها = کارکنان
ارائه الگوی پاداش مناسب کارکنان در سازمانها

دوره 6، شماره 85، آبان 1402، صفحه 82-94

زهرا محمدپور؛ علی اکبر اعجازی؛ محسن اصلانی


شناسایی مولفه های امنیت شغلی موثر بر کنش حسابگرانه با رویکرد تحلیل محتوای متنی

دوره 6، شماره 85، آبان 1402، صفحه 214-222

زهرا محمدپور؛ امین رنجبر محمدی؛ جواد ابوالحسن


بررسی جایگاه مدیریت دانش در تحقق اهداف سازمان

دوره 5، شماره 57، اردیبهشت 1401، صفحه 146-153

علی قصوری