کلیدواژه‌ها = سرمایه ساختاری
بررسی تاثیر عدم اطمینان اقتصادی و ریسک سقوط قیمت سهام با توجه به نقش میانجی سرمایه فکری

دوره 6، شماره 83، شهریور 1402، صفحه 218-242

مجید جهان تیغ؛ جمیله شاکری؛ بهناز سیدی نژاد


تاثیر سرمایه فکری بر قابلیت مقایسه صور ت های مالی

دوره 5، شماره 60، تیر 1401، صفحه 95-111

نوید شایگان نو؛ وحدت آقاجانی


بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی کارکنان بیمارستان گلپایگانی شهر قم

دوره 2، شماره 20، اسفند 1398، صفحه 16-31

عبداله خداوردویی؛ فیروز وفائی منش؛ فرزین خوشکار