کلیدواژه‌ها = ارزش شرکت
تاثیر مخارج سرمایه ای شرکت بر ارزش شرکت با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی

دوره 6، شماره 81، تیر 1402، صفحه 21-29

امنه گرامی؛ سعیده اکرمیان؛ زهرا مومنی


ارائه مدل ارزش شرکت براساس نسبت های مالی، سرمایه فکری و سیاست تقسیم سود

دوره 6، شماره 80، خرداد 1402، صفحه 135-150

حسین بدیعی؛ مهناز قادری؛ محمدامین علی اکبری


رابطه سطح نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت با توجه به خوش‌بینی مدیران

دوره 6، شماره 79، اردیبهشت 1402، صفحه 204-216

فرزین خوشکار؛ زهرا مروتی؛ شیما عقابی


تاثیر ارزش شرکت و صورت جریان وجوه نقد بر سرمایه گذاری

دوره 5، شماره 76، اسفند 1401، صفحه 23-44

رحمان رحیمی؛ امین احمدپور


رابطه بین مخارج مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت با نقش تعدیل‌کنندگی گزارشگری یکپارچه

دوره 5، شماره 76، اسفند 1401، صفحه 114-127

نگار خسروی پور؛ علی اکبر خسروی؛ محمد هادی حسینی سارانی


تاثیر دارایی‌های نامشهود بر رابطه بین رشد شرکت و ارزش شرکت

دوره 5، شماره 73، بهمن 1401، صفحه 1-14

رویا دارابی؛ زینب ناطقی رستمی


بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیران بر متنوع سازی شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دوره 5، شماره 60، تیر 1401، صفحه 1-13

سعید پاکدلان؛ حسین حسامی؛ راحله آصف نیا؛ فائزه باقری دادوکلائی


تأثیر ویژگی‌های حسابرسی بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 44، شهریور 1400، صفحه 122-138

لیلا فکور ثانی؛ زینب نوربخش حسینی؛ سید حسام وقفی


آیا مالکیت نهادی تأثیر سرمایه فکری بر ارزش شرکت را تعدیل می‌کند؟

دوره 4، شماره 42، تیر 1400، صفحه 22-34

فاروق عبداله پور؛ محمد محمدی؛ فاطمه دانشیار


بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ریسک‌پذیری در جهت ایجاد ارزش شرکت

دوره 3، شماره 31، آذر 1399، صفحه 45-62

حبیب اله نخعی؛ نرگس حسینایی؛ احسان قدردان


تاثیر رشد شرکت بر رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 28، شهریور 1399، صفحه 63-77

مجتبی ابراهیمی سریوده؛ ابراهیم عنایت پور شیاده


تاثیر مالکیت نهادی بر ارزش و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 23، اردیبهشت 1399، صفحه 16-28

ابراهیم عنایت پور شیاده؛ مهدی قلی پور پاشا؛ جواد درخشان؛ ابوالقاسم فرقانی