کلیدواژه‌ها = عملکرد
جایگاه پاسخگویی در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

دوره 6، شماره 80، خرداد 1402، صفحه 195-206

عباسعلی حق پرست؛ بهاره براهویی پیرنیا؛ معین ایلاقی؛ نوشین دازه؛ لیلا عرب


هموارسازی سود و مدیریت سود

دوره 5، شماره 66، آبان 1401، صفحه 26-32

امنه گرامی؛ رویا صفری؛ نازنین کیخایی؛ خدیجه رمضانیان


بررسی ارتباط رتبه کنترل داخلی شرکتها بانام تجاری و عملکرد

دوره 4، شماره 40، خرداد 1400، صفحه 13-28

شیماء میر عرب رضی؛ محمدرضا عبدلی


ارتباطات دولتی و پایداری سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 26، مرداد 1399، صفحه 75-91

مجید مرادی؛ فرزین خوشکار؛ ذکریا سام کن


بررسی تاثیر نرم افزار و نظام یکپارچه مالیاتی بر عملکرد کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان ساوه

دوره 3، شماره 21، فروردین 1399، صفحه 1-21

داوود گرجی زاده؛ مجید مرادی؛ حورالعین عباسی