کلیدواژه‌ها = شرکتهای بورسی
تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر انعطاف پذیری مالی شرکت

دوره 4، شماره 55، اسفند 1400، صفحه 122-134

علی جعفری؛ رضا بیداروند؛ عاطفه ملکی


رابطه قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و ساختار سررسید بدهی

دوره 4، شماره 46، مهر 1400، صفحه 1-15

علی جعفری؛ عاطفه ملکی؛ رضا بیداروند


تأثیر ارتباطات سیاسی بر انعطاف پذیری مالی شرکت

دوره 4، شماره 45، شهریور 1400، صفحه 61-72

علی جعفری؛ رضا بیداروند؛ عاطفه ملکی