کلیدواژه‌ها = بازده سهام
بررسی رابطه مدیریت کیفیت خدمات الکترونیکی و راهبرد تجارت الکترونیک با موفقیت راهبرد تجارت الکترونیک در شهرداری قزوین

دوره 6، شماره 87، دی 1402، صفحه 193-209

معصومه زارع؛ فرج قاسمی اروشکی؛ کامل زمانی قشلاقی؛ محمد اسمعیل حقیقت


رابطه مدیریت سود و بازده سهام با توجه به نقش اثرات مقطعی

دوره 6، شماره 79، اردیبهشت 1402، صفحه 119-132

فرزین خوشکار؛ رقیه هاشم نژاد خانقاه؛ زهرا مروتی


نگاهی بر سرمایه گذاری ناهمگن و بازده سهام

دوره 5، شماره 75، اسفند 1401، صفحه 104-111

حسین کاظمی؛ صدیقه سلیمانپور


تاثیر جریان نقدی عملیاتی بر بازده سهام و پایداری سود

دوره 5، شماره 60، تیر 1401، صفحه 84-94

محمد نوروزی؛ عباس قدرتی زوارم؛ عظیمه نجاری؛ سهیلا تیمورپور


بررسی تاثیر تغییر مدیریت بر محتوی اطلاعاتی قیمت سهام

دوره 4، شماره 55، اسفند 1400، صفحه 91-103

بهزاد هوشمندی؛ محسن احمدی


بررسی رابطه بین افشای اطلاعات آینده نگر و نوسان پذیری بازده سهام

دوره 4، شماره 50، دی 1400، صفحه 1-11

علی جعفری؛ ناصر صحراری؛ ملیحه صلحی فام اصل


بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و بازده پرتفوی سهام: رشدی یا ارزشی؟

دوره 4، شماره 41، خرداد 1400، صفحه 87-105

فاروق عبداله پور؛ سپیده برشجان؛ فاطمه دانشیار


تأثیر گزارشگری زیست‌محیطی بر کیفیت افشا و ارتباط آنها با بازده سهام

دوره 3، شماره 34، بهمن 1399، صفحه 1-13

فرزین خوشکار؛ اکبر اصغرحسنی؛ سهیلا جباری


تاثیر بحران اقتصادی بر عملکرد مالی و بازده سهام شرکت‌ها

دوره 2، شماره 10، شهریور 1398، صفحه 26-38

زیبا قوسی؛ سعید اکبرپور