کلیدواژه‌ها = اهرم مالی
تاثیر کمیته سرمایه گذاری بر اهرم مالی شرکت

دوره 6، شماره 80، خرداد 1402، صفحه 300-314

امنه گرامی؛ زهرا شهریاری؛ زهرا نعمت اللهی؛ ریحانه با محبت


اثرات متقابل محدودیت تأمین مالی و اهرم مالی بر مدیریت سود واقعی

دوره 5، شماره 75، اسفند 1401، صفحه 1-12

مجتبی کریمی؛ سارا ناصری نسب


نگاهی بر سرمایه گذاری ناهمگن و بازده سهام

دوره 5، شماره 75، اسفند 1401، صفحه 104-111

حسین کاظمی؛ صدیقه سلیمانپور


نقش تعدیلگر تمرکز بازار صنعت بر رابطه بین ارتباطات سیاسی و تأمین مالی شرکت

دوره 4، شماره 53، اسفند 1400، صفحه 96-109

فرزین خوشکار؛ فیروزه جوکار؛ نجمه پناهی


تاثیر ارتباطات سیاسی بر تصمیمات مالی

دوره 4، شماره 48، آذر 1400، صفحه 19-31

سهیلا جباری؛ مجید مرادی؛ مریم صفر پور


وابستگی معاملات و هزینه های حسابرسی: نقش عملکرد حسابرسی داخلی

دوره 3، شماره 22، فروردین 1399، صفحه 1-13

نادر نقش بندی؛ وحید خسروی؛ امین حیدری؛ یاسر حیدری