کلیدواژه‌ها = بورس اوراق بهادار
تبیین واولویت بندی عوامل موثر بر ارزیابی اثربخش کنترل های داخلی

دوره 6، شماره 83، شهریور 1402، صفحه 243-256

سعید خداداد؛ نادر رضایی


جنسیت اعضای هیئت مدیره و جریان وجوه نقد آزاد

دوره 5، شماره 67، آذر 1401، صفحه 42-52

امنه گرامی؛ لیدا قمر؛ نگین جعفری؛ سمیه اسلمی


تاثیر اظهار نظر تداوم فعالیت حسابرس بر پایداری سود: نقش محدودیت مالی

دوره 3، شماره 34، بهمن 1399، صفحه 40-54

زهرا مرید احمدی یزدی؛ منصوره سادات غفاری؛ نادر نقش بندی