کلیدواژه‌ها = وابستگی به گروه تجاری
بررسی تاثیر وابستگی به گروه تجاری بر انتخاب حسابرس

دوره 2، شماره 18، بهمن 1398، صفحه 1-27

محمدعلی اکبرخانی؛ نادر نقش بندی