کلیدواژه‌ها = بورس اوراق بهادار تهران
تاثیر حق الزحمه حسابرسی بر بی قاعدگی پایداری سود

دوره 6، شماره 86، آذر 1402، صفحه 52-66

علیرضا خیرالهی؛ رسول عبدی؛ زهرا خیرالهی


بررسی تاثیر تاخیر در گزارش حسابرسی بر بی قاعدگی پایداری سود

دوره 6، شماره 83، شهریور 1402، صفحه 314-325

علیرضا خیراللهی؛ رسول عبدی


بررسی رابطه بین محافظه کاری مشروط و مسئولیت اجتماعی

دوره 6، شماره 80، خرداد 1402، صفحه 40-68

جمال بحری ثالث؛ الهام فرخی


بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و روابط سیاسی هیات مدیره

دوره 6، شماره 79، اردیبهشت 1402، صفحه 79-87

عبدالرحیم خسروپور؛ ابراهیم نویدی عباسپور


بررسی تاثیر اجتناب از مالیات شرکت‌ها بر ارزش وجه نقد مازاد در بازار سرمایه ایران

دوره 6، شماره 79، اردیبهشت 1402، صفحه 158-172

علیرضا اسکندری؛ ژاله مدینه خرمی


ارتباط بین نقد شوندگی سهام و سود تقسیمی سهام

دوره 5، شماره 68، دی 1401، صفحه 144-159

رحیم حسین زاد فیروزی؛ یونس بادآورنهندی


رابطه بین تجربه مدیر عامل و سطح نگهداشت وجه نقد

دوره 5، شماره 67، آذر 1401، صفحه 1-10

عاطفه ملکی؛ سعید جلالی نیا؛ اصغر حمزه ئی


رابطه بین دوره تصدی مدیرعامل و ارزش وجوه نقد مازاد

دوره 5، شماره 58، خرداد 1401، صفحه 82-93

مهران نصرت زاده؛ وحدت آقاجانی


تاثیر سیاست های پولی دولت بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 53، اسفند 1400، صفحه 73-84

خسرو مرادی شهدادی؛ مریم احمدی فر


بررسی رابطه بین چرخه تبدیل نقد و عملکرد شرکت

دوره 4، شماره 48، آذر 1400، صفحه 82-97

فرزاد اباذری انگرابی؛ عسگر پاک مرام


رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و بازده سرمایه‌گذاری

دوره 4، شماره 46، مهر 1400، صفحه 29-40

زهرا منیعی؛ فرزین خوشکار؛ داود گرجی زاده