کلیدواژه‌ها = کنترل داخلی
چگونگی تأثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی (کنترل داخلی و حسابداری) و اطلاعات غیرمالی بر موفقیت شرکت

دوره 6، شماره 83، شهریور 1402، صفحه 163-179

فاطمه قزلباش؛ مرتضی محمودی میمند؛ زینب زحمت کش


نقش کیفیت کنترل داخلی در افزایش کارایی سرمایه‌گذاری

دوره 3، شماره 33، دی 1399، صفحه 62-72

محسن ملکی؛ سیّده المیرا صفوی هیر؛ پیمان نظیری


درماندگی مالی، کنترل داخلی و مدیریت سود

دوره 3، شماره 29، مهر 1399، صفحه 98-112

علی حبیب زاده؛ رباب جویایی