کلیدواژه‌ها = بیش اعتمادی مدیران
رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و بازده سرمایه‌گذاری

دوره 4، شماره 46، مهر 1400، صفحه 29-40

زهرا منیعی؛ فرزین خوشکار؛ داود گرجی زاده