کلیدواژه‌ها = اجتناب مالیاتی
تعداد مقالات: 13
2. بررسی ارتباط افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها و اجتناب مالیاتی با تأکید بر نقش ساختار مالکیت

دوره 4، شماره 40، بهار 1400، صفحه 131-146

زیبا عزتی؛ ناصر خداداده ی شاملو؛ مسعود حاجی زاده


3. تاثیر ساختار مالکیت بر ارتباط بین اجتناب مالیاتی و هزینه بدهی

دوره 3، شماره 34، زمستان 1399، صفحه 127-142

اصغر اسدیان اوغانی؛ یحیی آبریز مختاری؛ حسین رحمانی نوجه ده


4. بررسی رابطه تقسیم سود و اجتناب مالیاتی

دوره 3، شماره 30، پاییز 1399، صفحه 1-11

مینایه نورائی پیله رود؛ حمیدرضا عزیزی؛ فریدون عظیمی


5. بررسی تأثیر ریسک مالیاتی و اجتناب مالیاتی بر هزینه استقراض

دوره 3، شماره 30، پاییز 1399، صفحه 32-54

نجمه حاجیان؛ الهه بیات؛ رضا حبیبی


6. رابطه بین میزان سود نقدی پرداخت شده و اجتناب مالیاتی با تاکید بر استقلال هیت مدیره

دوره 3، شماره 21، بهار 1399، صفحه 38-53

امیر احمد آقا علیخانی؛ علی پورمحمد باروق؛ محمدرضا آقا علیخانی؛ مهدی بشکوه


7. تاثیر مستقل بودن هیات مدیره بر ارتباط بین کاهش تقسیم سود سهام نسبت به سال قبل و اجتناب از پرداخت مالیات شرکتها

دوره 3، شماره 21، بهار 1399، صفحه 113-126

امیر احمد آقا علیخانی؛ علی پورمحمد باروق؛ محمدرضا آقا علیخانی؛ سید رسول حسینی


8. تاثیر استقلال هیات مدیره بر ارتباط بین سیاست پرداخت سود نقدی و اجتناب مالیاتی شرکتها

دوره 2، شماره 20، زمستان 1398، صفحه 32-45

امیر احمد آقا علیخانی؛ علی پورمحمد باروق؛ محمدرضا آقا علیخانی؛ سید احمد موسوی


9. تاثیر ویژگی های رفتاری مدیران بر اجتناب مالیاتی با تاکید بر استقلال هیئت مدیره

دوره 2، شماره 14، پاییز 1398، صفحه 116-133

مریم مدبری؛ محمد صادق جعفرزاده بی شک


10. بررسی رابطه بین چرخه عمر شرکت و اجتناب مالیاتی با رویکرد مقایسه ای صنایع

دوره 2، شماره 13، پاییز 1398، صفحه 150-167

قدرت اله برزگر؛ مرضیه خلیلی