کلیدواژه‌ها = مدیریت ریسک
تأثیر هوش مصنوعی با رویکرد مالی روی بحرانهای غذایی در جهان

دوره 6، شماره 86، آذر 1402، صفحه 1-19

عاطفه شاه ولدی؛ جواد عین آبادی


بررسی تاثیر پذیرش IFRS بر مدیریت ریسک و کیفیت افشا

دوره 5، شماره 62، مرداد 1401، صفحه 24-50

مهدی زینالی؛ فرخ وحدتی؛ مهرانگیز صفری اقبلاغ؛ حمیده فیضی


تأثیر مدیریت ریسک بر رابطه ویژگی‌های کمیته حسابرسی و بازده حقوق صاحبان سهام

دوره 3، شماره 35، بهمن 1399، صفحه 1-14

فرزین خوشکار؛ حدیثه نادری؛ بهاره احمدی


بررسی نقش حسابرسی داخلی بر کنترل ریسک

دوره 2، شماره 18، بهمن 1398، صفحه 66-80

حامد محمودان؛ کیومرث بیگلر