کلیدواژه‌ها = اشتیاق شغلی
نقش مدیریت منابع انسانی استراتژیک در اشتیاق شغلی کارکنان

دوره 6، شماره 87، دی 1402، صفحه 42-49

محسن لطفی؛ ثریا عالی مراد


تاثیر توانمندی کارکنان بر اشتیاق شغلی کارکنان شهرداری ساوه

دوره 3، شماره 24، خرداد 1399، صفحه 120-126

طاهره بستانی؛ مسعود قربانحسینی