کلیدواژه‌ها = ارتباطات سیاسی
تاثیر ارتباطات سیاسی بر تصمیمات مالی

دوره 4، شماره 48، آذر 1400، صفحه 19-31

سهیلا جباری؛ مجید مرادی؛ مریم صفر پور


تأثیر ارتباطات سیاسی بر انعطاف پذیری مالی شرکت

دوره 4، شماره 45، شهریور 1400، صفحه 61-72

علی جعفری؛ رضا بیداروند؛ عاطفه ملکی


نقش کنترل‌های داخلی بر رابطه میان روابط سیاسی و مدیریت سود

دوره 3، شماره 35، بهمن 1399، صفحه 33-46

فرزین خوشکار؛ سمیه نعیمی؛ میترا حاجی پور


بررسی ارتباط بین ارتباطات سیاسی با بحران مالی شرکتها و حق الزحمه حسابرسی

دوره 3، شماره 30، آبان 1399، صفحه 68-82

علی اکبر نونهال نهر؛ حسین رحمانی نوجه ده؛ زهرا نصیری


تاثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و سیاست تقسیم سود

دوره 3، شماره 21، فروردین 1399، صفحه 22-37

احمد هوشمند نعمت آبادی؛ آرش درخشان مهر


بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی هیات مدیره بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی

دوره 3، شماره 22، فروردین 1399، صفحه 60-81

فهیمه نبی زاده؛ مجتبی ابراهیمی رومنجان


تأثیر ارتباطات سیاسی بر تأخیر عادی و غیر عادی گزارش حسابرسی

دوره 1، شماره 5، بهمن 1397، صفحه 73-87

علی تامرادی؛ رضا رستمی نیا؛ جابر محمد موسائی


تاثیر ارتباطات سیاسی بر حق الزحمه حسابرسی و انتخاب حسابرس مستقل

دوره 1، شماره 3، آبان 1397، صفحه 28-42

سینا زارع پور؛ سویل فرهادی اندرابی