کلیدواژه‌ها = ارتباطات سیاسی
تعداد مقالات: 9
2. نقش کنترل‌های داخلی بر رابطه میان روابط سیاسی و مدیریت سود

دوره 3، شماره 35، زمستان 1399، صفحه 33-46

فرزین خوشکار؛ سمیه نعیمی؛ میترا حاجی پور


3. بررسی ارتباط بین ارتباطات سیاسی با بحران مالی شرکتها و حق الزحمه حسابرسی

دوره 3، شماره 30، پاییز 1399، صفحه 68-82

علی اکبر نونهال نهر؛ حسین رحمانی نوجه ده؛ زهرا نصیری


4. تاثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و سیاست تقسیم سود

دوره 3، شماره 21، بهار 1399، صفحه 22-37

احمد هوشمند نعمت آبادی؛ آرش درخشان مهر


8. تأثیر ارتباطات سیاسی بر تأخیر عادی و غیر عادی گزارش حسابرسی

دوره 1، شماره 5، زمستان 1397، صفحه 73-87

علی تامرادی؛ رضا رستمی نیا؛ جابر محمد موسائی


9. تاثیر ارتباطات سیاسی بر حق الزحمه حسابرسی و انتخاب حسابرس مستقل

دوره 1، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 28-42

سینا زارع پور؛ سویل فرهادی اندرابی