کلیدواژه‌ها = محدودیت مالی
بررسی تاثیر حق الزحمه حسابرسی بر دسترسی تامین مالی

دوره 6، شماره 86، آذر 1402، صفحه 153-166

سعید اکبرپور؛ محمدرضا همدانلو؛ علی تیرآبادی


تاثیر برنامه ریزی مالیاتی و محدودیت مالی بر سرمایه گذاری

دوره 6، شماره 79، اردیبهشت 1402، صفحه 217-226

محمد حسین فلاح زواره؛ کیومرث بیگلر


تاثیر اظهار نظر تداوم فعالیت حسابرس بر پایداری سود: نقش محدودیت مالی

دوره 3، شماره 34، بهمن 1399، صفحه 40-54

زهرا مرید احمدی یزدی؛ منصوره سادات غفاری؛ نادر نقش بندی


تاثیر محدودیت مالی و نوسانات وجه نقد بر اعتبار تجاری شرکت‌ها

دوره 3، شماره 30، آبان 1399، صفحه 114-128

فرزین خوشکار؛ ابوالفضل صدری خانلو؛ میلاد اسدی


رابطه محدودیت های مالی و سرمایه گذاری: با تاکید بر الگوی جریان نقدی چرخه عمر

دوره 2، شماره 15، آذر 1398، صفحه 67-81

بهمن طالبی؛ عسگر پاک مرام؛ محسن مجرد علایی