کلیدواژه‌ها = کیفیت افشا
بررسی تاثیر پذیرش IFRS بر مدیریت ریسک و کیفیت افشا

دوره 5، شماره 62، مرداد 1401، صفحه 24-50

مهدی زینالی؛ فرخ وحدتی؛ مهرانگیز صفری اقبلاغ؛ حمیده فیضی


تأثیر گزارشگری زیست‌محیطی بر کیفیت افشا و ارتباط آنها با بازده سهام

دوره 3، شماره 34، بهمن 1399، صفحه 1-13

فرزین خوشکار؛ اکبر اصغرحسنی؛ سهیلا جباری


بررسی رابطه استراتژی تجاری با گزارشگری مالی متقلبانه با تأکید بر نقش کیفیت افشا

دوره 1، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 60-76

مجید شیرازی دهخوارقانی؛ ناهید حقگو مهرداد