کلیدواژه‌ها = پایداری سود
تاثیر جریان نقدی عملیاتی بر بازده سهام و پایداری سود

دوره 5، شماره 60، تیر 1401، صفحه 84-94

محمد نوروزی؛ عباس قدرتی زوارم؛ عظیمه نجاری؛ سهیلا تیمورپور


بررسی تاثیر مالکیت دولتی برمحتوای اطلاعاتی سود و اقلام تعهدی غیر اختیاری

دوره 4، شماره 48، آذر 1400، صفحه 47-66

خدیجه مظاهری؛ مصطفی مسکنی؛ حسین بخشی


تاثیر استقلال حسابرس بر رابطه بین چرخش موسسه حسابرسی و پایداری سود

دوره 3، شماره 36، اسفند 1399، صفحه 74-86

فرزین خوشکار؛ سید علیرضا هاشمی؛ علی رحیمی


تاثیر اظهار نظر تداوم فعالیت حسابرس بر پایداری سود: نقش محدودیت مالی

دوره 3، شماره 34، بهمن 1399، صفحه 40-54

زهرا مرید احمدی یزدی؛ منصوره سادات غفاری؛ نادر نقش بندی


ارتباطات دولتی و پایداری سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 26، مرداد 1399، صفحه 75-91

مجید مرادی؛ فرزین خوشکار؛ ذکریا سام کن


بررسی ارتباط بین عملکرد اجتماعی شرکت و پایداری سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 19، بهمن 1398، صفحه 61-73

میلاد پوراسد نداف؛ سینا آقابیگی روزبهانی؛ فرزین خوشکار