کلیدواژه‌ها = مدیریت سود
بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود با تاکید بر ابعاد حاکمیت شرکتی

دوره 6، شماره 83، شهریور 1402، صفحه 144-162

سعید رضایی؛ بهناز سیدی نژاد؛ جمیله شاکری


رابطه مدیریت سود و بازده سهام با توجه به نقش اثرات مقطعی

دوره 6، شماره 79، اردیبهشت 1402، صفحه 119-132

فرزین خوشکار؛ رقیه هاشم نژاد خانقاه؛ زهرا مروتی


ابقا مدیریتی و مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 79، اردیبهشت 1402، صفحه 173-185

امیرحسین غیور؛ مجتبی جیران آسیا


هموارسازی سود و مدیریت سود

دوره 5، شماره 66، آبان 1401، صفحه 26-32

امنه گرامی؛ رویا صفری؛ نازنین کیخایی؛ خدیجه رمضانیان


ارتباط بین مدیریت سود و بحران مالی با تاکید بر توانایی مدیریت

دوره 5، شماره 65، مهر 1401، صفحه 113-128

توحید ذاکری؛ سعید انورخطیبی؛ محمد پورکریم


تاثیر خطای پیش‌بینی سود با مدیریت سود و بازده غیرعادی

دوره 5، شماره 61، مرداد 1401، صفحه 1-16

محمد نوروزی؛ عباس قدرتی زوارم؛ مرضیه روزخوش؛ سهیلا تیمورپور


تأثیر مالکیت مدیریتی بر رابطه بین تمرکز مشتری و مدیریت سود

دوره 4، شماره 52، اسفند 1400، صفحه 76-88

فرزین خوشکار؛ میمنت استوار؛ بنفشه موقر


بررسی تاثیر مدیریت سود و هموارسازی سود برتاخیر گزارش حسابرسی

دوره 3، شماره 34، بهمن 1399، صفحه 14-27

امیر سجاد برادران صدر؛ طوبی سیدصادقی نمین؛ عوض سمایی