کلیدواژه‌ها = کیفیت حسابرسی
تاثیر دوره تصدی و چرخش حسابرس بر کیفیت حسابرسی با تاکید بر نظام راهبری شرکتی

دوره 7، شماره 88، فروردین 1403، صفحه 244-262

رباب اسماعیلی؛ ایوب ظهرابی؛ اکبر کنعانی


رابطه کیفیت حسابرسی و تقلب شرکت با حق الزحمه حسابرسی و گردش حسابرس

دوره 6، شماره 78، فروردین 1402، صفحه 1-22

عادل عباسی؛ فرزین خوشکار؛ داود گرجی زاده


نقش تعدیل کنندگی کیفیت حسابرسی بر تأثیرات حاکمیت شرکتی بر کارایی سرمایه‌گذاری

دوره 5، شماره 64، مهر 1401، صفحه 54-69

مجید محمد صالحی؛ احسان رجایی زاده هرندی


بررسی رابطه دوره تخصص حسابرس در صنعت بر کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 57، اردیبهشت 1401، صفحه 105-121

یزدان رستمی؛ الهام سعادت نیا؛ فاطمه زندی قیماسی؛ سیده سارا فاطمی اصل


درماندگی مالی و خطای پیش‌بینی سود مدیران: با تاکید بر کیفیت حسابرسی

دوره 4، شماره 54، اسفند 1400، صفحه 14-28

فاطمه رازمنش؛ مهدی غلامرضائی؛ محمد تقی ملا


تاثیر دوره تصدی مدیرعامل و حسابرس شرکت بر کیفیت حسابرسی

دوره 4، شماره 43، مرداد 1400، صفحه 16-33

وحید قربانی اسفهلان


تاثیر دانش مالی هیات مدیره بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و احتمال ورشکستگی شرکتها

دوره 4، شماره 42، تیر 1400، صفحه 135-147

منیژه قنبرزاده؛ حیدر محمدزاده سالطه


تاثیر کیفیت حسابرسی بر احتمال ورشکستگی شرکتها

دوره 4، شماره 41، خرداد 1400، صفحه 132-143

منیژه قنبرزاده؛ حیدر محمدزاده سالطه


بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ریسک‌پذیری در جهت ایجاد ارزش شرکت

دوره 3، شماره 31، آذر 1399، صفحه 45-62

حبیب اله نخعی؛ نرگس حسینایی؛ احسان قدردان


بررسی تاثیر اثر بخشی کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی بر کیفیت افشای داوطلبانه

دوره 3، شماره 31، آذر 1399، صفحه 75-90

فیروزه زرین ساز سرخابی؛ ابراهیم نویدی عباسپور


تاثیر ساختار مالکیت مدیریت و دانش مالی اعضای هیئت مدیره بر کیفیت حسابرسی

دوره 3، شماره 32، آذر 1399، صفحه 163-179

فرزین خوشکار؛ حمید استواری؛ احمد ممنون