نویسنده = عباس قدرتی زوارم
بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر بودجه بندی سرمایه ای

دوره 6، شماره 86، آذر 1402، صفحه 128-140

مرضیه روزخوش؛ عباس قدرتی زوارم؛ مصطفی شادکامی


بررسی نقش حسابرسی داخلی بر معاملات با اشخاص وابسته و حق‌الزحمه حسابرس

دوره 5، شماره 64، مهر 1401، صفحه 27-39

عباس قدرتی زوارم؛ فرهاد عزیزی؛ علیرضا مالدار؛ خلیل دهقان


بررسی تاثیر شاخص‌های کلان اقتصادی بر میزان تغییرات افشای مسئولیت اجتماعی

دوره 5، شماره 63، شهریور 1401، صفحه 1-12

فرهاد عزیزی؛ عباس قدرتی زوارم؛ مرضیه روزخوش؛ هادی قلی پور پاشا


بررسی رابطه بین تغییرات سود تقسیمی و سود هرسهم بر تغییرات سود آتی

دوره 5، شماره 63، شهریور 1401، صفحه 27-37

عباس قدرتی زوارم؛ فرهاد عزیزی؛ الهام باقری ایرج؛ داریوش نصیری


تاثیر خطای پیش‌بینی سود با مدیریت سود و بازده غیرعادی

دوره 5، شماره 61، مرداد 1401، صفحه 1-16

محمد نوروزی؛ عباس قدرتی زوارم؛ مرضیه روزخوش؛ سهیلا تیمورپور


تاثیر جریان نقدی عملیاتی بر بازده سهام و پایداری سود

دوره 5، شماره 60، تیر 1401، صفحه 84-94

محمد نوروزی؛ عباس قدرتی زوارم؛ عظیمه نجاری؛ سهیلا تیمورپور


تاثیر بیش اعتمادی مدیران بر روش‌های تأمین مالی

دوره 5، شماره 60، تیر 1401، صفحه 125-136

عباس قدرتی زوارم؛ محمد نوروزی؛ علیرضا مالدار؛ زهرا ماهری سردشت


ویژگی‌های کمیته حسابرسی و اعلان سود

دوره 5، شماره 58، خرداد 1401، صفحه 47-62

عباس قدرتی زوارم؛ محمد نوروزی؛ زهرا اکبری؛ امید یعقوبی


بررسی اثر هموارسازی سود و ساختار مالکیت بر چسبندگی هزینه

دوره 5، شماره 58، خرداد 1401، صفحه 94-106

عباس قدرتی زوارم؛ محمد نوروزی؛ مرضیه روزخوش؛ عظیمه نجاری


بررسی رابطه بین دوره تصدی کوتاه‌مدت و بلندمدت حسابرس و محافظه‌کاری حسابداری

دوره 5، شماره 57، اردیبهشت 1401، صفحه 132-145

محمد نوروزی؛ عباس قدرتی زوارم؛ عظیمه نجاری؛ فاطمه باقری