نویسنده = علی جعفری
تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر انعطاف پذیری مالی شرکت

دوره 4، شماره 55، اسفند 1400، صفحه 122-134

علی جعفری؛ رضا بیداروند؛ عاطفه ملکی


ارائه یک مدل منشور اخلاقی کاربردی برای تصمیم‌گیری درحرفه حسابداری

دوره 4، شماره 54، اسفند 1400، صفحه 126-143

علی جعفری؛ منوچهر ویسی نصرت آباد؛ پروا فرازی


بررسی رابطه بین افشای اطلاعات آینده نگر و نوسان پذیری بازده سهام

دوره 4، شماره 50، دی 1400، صفحه 1-11

علی جعفری؛ ناصر صحراری؛ ملیحه صلحی فام اصل


رابطه قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و ساختار سررسید بدهی

دوره 4، شماره 46، مهر 1400، صفحه 1-15

علی جعفری؛ عاطفه ملکی؛ رضا بیداروند


تأثیر ارتباطات سیاسی بر انعطاف پذیری مالی شرکت

دوره 4، شماره 45، شهریور 1400، صفحه 61-72

علی جعفری؛ رضا بیداروند؛ عاطفه ملکی