نویسنده = میترا حاجی پور
نقش کنترل‌های داخلی بر رابطه میان روابط سیاسی و مدیریت سود

دوره 3، شماره 35، بهمن 1399، صفحه 33-46

فرزین خوشکار؛ سمیه نعیمی؛ میترا حاجی پور