نویسنده = سهیلا جباری
تأثیر گزارشگری زیست‌محیطی بر کیفیت افشا و ارتباط آنها با بازده سهام

دوره 3، شماره 34، بهمن 1399، صفحه 1-13

فرزین خوشکار؛ اکبر اصغرحسنی؛ سهیلا جباری