نویسنده = مهدی مهدی زاده رستم
تعداد مقالات: 4
1. سنجش تاًثیر فناوری اطلاعات بر چابکی سازمانی با در نظر گرفتن اثر فرهنگ سازمانی

دوره 3، شماره 35، زمستان 1399، صفحه 92-100

مهدی مهدی زاده رستم؛ احسان بخشنده؛ آسیه خرم دل


2. بررسی اخلاق حرفه ای از دیدگاه اسلام و بررسی مشکلات و چالش های رشد اخلاق حرفه ای در سازمانها

دوره 3، شماره 35، زمستان 1399، صفحه 122-147

مهدی مهدی زاده رستم؛ مهدی راستی لاری؛ علی اکبر استادزاده


3. توسعه منابع انسانی با استفاده از آموزش های الکترونیکی

دوره 3، شماره 33، زمستان 1399، صفحه 143-161

مهدی مهدی زاده رستم؛ محمد عشایری نسب؛ سمانه کرمی


4. تفویض اختیار در سازمان ها و تفاوت تمرکزگرایی در مقابل تمرکززدایی کارکنان

دوره 3، شماره 32، پاییز 1399، صفحه 90-100

مهدی مهدی زاده رستم؛ پیمان پیروز؛ حسین اخروی