نویسنده = مریم صفرپور
ریسک سیاسی و هزینه حقوق صاحبان سهام با تاکید بر نقش تعدیل کننده روابط‌سیاسی

دوره 3، شماره 36، اسفند 1399، صفحه 87-98

آرزو سلیمی تازه کند؛ داوود گرجی زاده؛ مریم صفرپور