نویسنده = ابراهیم دادفر
تأثیر قابلیت‌های استراتژیک سازمان بر عملکرد نوآورانه کارکنان

دوره 3، شماره 23، اردیبهشت 1399، صفحه 150-163

ابراهیم به گزین؛ ابراهیم دادفر؛ رقیه افشاری