نویسنده = آرش محمدی نافچی
تعداد مقالات: 2
1. حسابداری ذهنی

دوره 3، شماره 26، تابستان 1399، صفحه 58-74

آرش محمدی نافچی


2. نقش حسابداران در شفافیت اقتصادی و مالی در جامعه

دوره 3، شماره 21، بهار 1399، صفحه 68-79

آرش محمدی نافچی