نویسنده = فرزین خوشکار
تاثیر محدودیت مالی و نوسانات وجه نقد بر اعتبار تجاری شرکت‌ها

دوره 3، شماره 30، آبان 1399، صفحه 114-128

فرزین خوشکار؛ ابوالفضل صدری خانلو؛ میلاد اسدی


ارتباطات دولتی و پایداری سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 26، مرداد 1399، صفحه 75-91

مجید مرادی؛ فرزین خوشکار؛ ذکریا سام کن


بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی کارکنان بیمارستان گلپایگانی شهر قم

دوره 2، شماره 20، اسفند 1398، صفحه 16-31

عبداله خداوردویی؛ فیروز وفائی منش؛ فرزین خوشکار


تاثیر عمر شرکت بر رابطه بین سازکارهای راهبری شرکتی و ساختار سرمایه

دوره 2، شماره 18، بهمن 1398، صفحه 98-111

عزت اله محمدی؛ ابراهیم ذوالفقاری؛ فرزین خوشکار


رابطه حق الزحمه حسابرسی با وفاداری صاحبکار و اظهار نظر حسابرسان مستقل

دوره 2، شماره 18، بهمن 1398، صفحه 127-144

فریبا دلیریان؛ علیرضا هوایی؛ فرزین خوشکار


رابطه ابقای مدیریتی با مدیریت سود واقعی و ارزش شرکت

دوره 2، شماره 15، آذر 1398، صفحه 1-15

بهاره غضنفری؛ فرزین خوشکار؛ داوود گرجی زاده