نویسنده = محمد محمدی
اثر میانجی ریسک عملیاتی بر رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت و هزینه سرمایه

دوره 6، شماره 78، فروردین 1402، صفحه 153-169

حسن همتی؛ محمد محمدی؛ مهدی عبدی مجره


تأثیر ویژگی ریسک پذیری مدیرعامل، بیش اعتمادی مدیرعامل و شدت سرمایه بر اجتناب مالیاتی

دوره 5، شماره 75، اسفند 1401، صفحه 64-82

محسن حمیدیان؛ محمد محمدی؛ بهنام کریمی دلدار


چرخش حسابرس، افشای موضوعات بااهمیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی

دوره 5، شماره 75، اسفند 1401، صفحه 130-148

محمد محمدی؛ پگاه ساعت ساز