نویسنده = الهام منصوری نیا
تفاوت دفتری مالیات و ریسک شرکت با تاکید بر نقش تعدیلی سهامداران نهادی

دوره 6، شماره 81، تیر 1402، صفحه 88-111

الهام منصوری نیا؛ سید حسین صالحی


تاثیر مشغله کمیته حسابرسی بر مدیریت سود

دوره 6، شماره 80، خرداد 1402، صفحه 281-299

الهام منصوری نیا؛ حمید اکبری


تبیین رابطه بین معافیتهای مالیاتی و نوآوری شرکت

دوره 5، شماره 71، بهمن 1401، صفحه 80-94

الهام منصوری نیا؛ طوبی بادسار


همپوشانی و تخصص رئیس کمیته حسابرسی و شیوه های اجرای حسابرسی داخلی

دوره 5، شماره 67، آذر 1401، صفحه 25-41

الهام منصوری نیا؛ مطهره رمضانی