نویسنده = حمید رستمی جاز
بررسی ارتباط بین نگهداشت وجه نقد با بازده مورد انتظار سهام، بازده واقعی، ریسک سیستماتیک

دوره 5، شماره 73، بهمن 1401، صفحه 70-87

فائق احمدی؛ حمید رستمی جاز؛ ارسلان احمدعلی؛ محمد جواد اکبری


نقش ویژگی‌های سازمانی در رابطه بین شیوه‌های حسابداری مدیریت و پایداری شرکت

دوره 5، شماره 57، اردیبهشت 1401، صفحه 38-58

حمید رستمی جاز؛ فائق احمدی؛ محمد هادی حسینی سارانی


بررسی تاثیر پاندمی کووید- 19 بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش در بورس اوراق بهادار

دوره 4، شماره 54، اسفند 1400، صفحه 111-125

حمید رستمی جاز؛ ابوذر پارسایی؛ محمد احمدنژاد؛ سمیه حسام