دوره و شماره: دوره 5، شماره 59، خرداد 1401، صفحه 1-170 (بهار جلد چهارم) 
1. تأثیر سیاست مالیاتی متهورانه بر هم‌زمانی قیمت سهام

صفحه 1-15

نوید شایگان نو؛ علیرضا اقبالی عموقین؛ وحدت آقاجانی


2. تاثیر درماندگی مالی بر نوسان پذیری سود

صفحه 16-29

شبنم بالازاده قره باغی؛ مرتضی خانلاری


3. بررسی تاثیر تلاش حسابرسی بر کیفیت حسابرسی

صفحه 30-40

امنه گرامی؛ عظیمه مزراعی؛ زهرا شهابی نژاد؛ زهرا حیدری


شماره‌های پیشین نشریه