دوره و شماره: دوره 4، شماره 40، بهار 1400، صفحه 1-170 (بهار جلد سوم) 
8. تاثیر کیفیت افشای اطلاعاتی مالی بر عملکرد واقعی شرکت

صفحه 97-110

عباس افلاطونی؛ محمد خطیری؛ یاسر بیرالوند


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان جلد چهارم
زمستان جلد سوم
زمستان جلد دوم
زمستان جلد اول
پاییز جلد چهارم
پاییز جلد سوم
پاییز جلد دوم
پاییز جلد اول
تابستان جلد چهارم
تابستان جلد سوم
تابستان جلد دوم
تابستان جلد اول
بهار جلد چهارم
بهار جلد سوم
بهار جلد دوم
بهار جلد اول