دوره و شماره: دوره 4، شماره 40، بهار 1400، صفحه 1-170 (بهار جلد سوم) 
8. تاثیر کیفیت افشای اطلاعاتی مالی بر عملکرد واقعی شرکت

صفحه 97-110

عباس افلاطونی؛ محمد خطیری؛ یاسر بیرالوند