دوره و شماره: دوره 3، شماره 33، زمستان 1399، صفحه 1-180 (زمستان جلد اول) 
4. نقش کیفیت کنترل داخلی در افزایش کارایی سرمایه‌گذاری

صفحه 62-72

محسن ملکی؛ سیّده المیرا صفوی هیر؛ پیمان نظیری


6. تأثیر مکانیزم‌های راهبری شرکتی بر پیش‌بینی جریان‌های نقد عملیاتی

صفحه 99-112

زهرا برناه؛ سیدرضا سیدنژاد فهیم؛ اسماعیل فدائی کلورزی


9. توسعه منابع انسانی با استفاده از آموزش های الکترونیکی

صفحه 143-161

مهدی مهدی زاده رستم؛ محمد عشایری نسب؛ سمانه کرمی


10. تأثیر ساختار مالکیت بر رابطه کیفیت اطلاعات مالی و کارایی سرمایه‌گذاری

صفحه 162-175

فرزین خوشکار؛ محمدرضا صفری خواه؛ سجاد رنجبری شره جینی