دوره و شماره: دوره 3، شماره 30، پاییز 1399، صفحه 1-170 (پاییز جلد دوم) 
1. بررسی رابطه تقسیم سود و اجتناب مالیاتی

صفحه 1-11

مینایه نورائی پیله رود؛ حمیدرضا عزیزی؛ فریدون عظیمی


8. تاثیر محدودیت مالی و نوسانات وجه نقد بر اعتبار تجاری شرکت‌ها

صفحه 114-128

فرزین خوشکار؛ ابوالفضل صدری خانلو؛ میلاد اسدی


9. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و نوآوری سازمانی در شعب بانک سپه استان فارس

صفحه 129-145

سعید منصوریان طبائی؛ مهدی اسماعیلی؛ احمدرضا بیاتی؛ محمدحسین مسعودی