دوره و شماره: دوره 3، شماره 23، بهار 1399، صفحه 1-170 (بهار جلد سوم) 
2. تاثیر مالکیت نهادی بر ارزش و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 16-28

ابراهیم عنایت پور شیاده؛ مهدی قلی پور پاشا؛ جواد درخشان؛ ابوالقاسم فرقانی


7. بررسی تاثیر فشارهای اجتماعی، تعهد و ویژگی های شخصیتی بر قضاوت حسابرسان

صفحه 99-117

سید محمد گلشائیان؛ منصوره سادات غفاری؛ سید محدثه سیدی


8. رابطه ی ویژگی های اخلاقی حسابرسان در مراحل حسابرسی

صفحه 118-133

نادر نقش بندی؛ سید رحمان جدی؛ سمانه منصوری مجومردی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان جلد پنجم
زمستان جلد چهارم
زمستان جلد سوم
زمستان جلد دوم
زمستان جلد اول
پاییز جلد چهارم
پاییز جلد سوم
پاییز جلد دوم
پاییز جلد اول
تابستان جلد چهارم
تابستان جلد سوم
تابستان جلد دوم
تابستان جلد اول
بهار جلد چهارم
بهار جلد سوم
بهار جلد دوم
بهار جلد اول