تعداد مقالات: 217
78. تأثیر نوسانات نرخ تورم بر ارتباط بین بیش اعتمادی مدیران و بیش سرمایه‌گذاری

دوره 1، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 46-59

اصغر حسنی؛ الهه طالبی؛ مهدی زبردست


81. تاثیردرک اصول اخلاقی واستقلال برقضاوت اخلاقی باتاکید برنقش مداخله ارزش شخصی حسابرسان

دوره 3، شماره 22، بهار 1399، صفحه 46-59

حسین قاسمی زاده سراب؛ منصوره سادات غفاری؛ زهرا عزیز محمدی


83. منافع احساسی، اجتماعی و عملکردی در حوزه خدمات نوین شرکتهای صنعتی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 48-59

ناصر آزاد؛ علی اکبر شهری مجارشین؛ علی میرطاهری


87. بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی با فرار مالیاتی و مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 7، بهار 1398، صفحه 49-65

مهدی مهرآور؛ حامد کارگر؛ فاطمه آذری جهرمی؛ نگار بایگان


89. ارتباط بین ضعف کنترل‌های داخلی و گزارشگری مالی متقلبانه با تأکید بر کیفیت حسابرسی

دوره 2، شماره 13، پاییز 1398، صفحه 53-69

طاهره عزیززاده؛ ناصر خداداده ی شاملو


91. تاثیر دوره تصدی حسابرس بر محافظه کاری حسابرس

دوره 3، شماره 21، بهار 1399، صفحه 54-67

هادی دانشور؛ مرجان سمایی


92. بررسی ارتباط بین عملکرد اجتماعی شرکت و پایداری سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 19، زمستان 1398، صفحه 61-73

میلاد پوراسد نداف؛ سینا آقابیگی روزبهانی؛ فرزین خوشکار


93. بررسی نقش حسابرسی داخلی بر کنترل ریسک

دوره 2، شماره 18، زمستان 1398، صفحه 66-80

حامد محمودان؛ کیومرث بیگلر


98. رابطه بین نوسانات جریان نقد و اعتبار تجاری شرکت ها با تاکید بر حجم معاملات شرکت

دوره 2، شماره 14، پاییز 1398، صفحه 57-69

قاسم محمدپور؛ محمد صادق جعفرزاده بی شک


99. تاثیر کارایی و بهره وری در عملکرد شهرداری ها

دوره 2، شماره 20، زمستان 1398، صفحه 57-65

ایمان کناری زاده؛ لیلا اندرواژ