تعداد مقالات: 130
76. تأثیر ارتباطات سیاسی بر تأخیر عادی و غیر عادی گزارش حسابرسی

دوره 1، شماره 5، زمستان 1397، صفحه 73-87

علی تامرادی؛ رضا رستمی نیا؛ جابر محمد موسائی


82. ارتباط کمیته حسابرسی با تقلب در گزارشگری مالی

دوره 2، شماره 11، تابستان 1398، صفحه 76-92

سمیه خواجه نصیری؛ محمد صادق جعفرزاده بی شک


83. بررسی تأثیرفشارکاری حسابرس برکیفیت گزارشگری مالی باتأکیدبردوره تصدی حسابرس

دوره 2، شماره 12، پاییز 1398، صفحه 77-90

زهرا شادابی؛ مینا شیخی گرجان؛ داود پناهی


84. رابطه تیپ شخصیتی و تاخیردرگزارش حسابرس مستقل

دوره 2، شماره 13، پاییز 1398، صفحه 83-100

مجتبی ابراهیمی رومنجان؛ محسن شریفی


86. رابطه ابقای مدیریتی با مدیریت سود واقعی و ارزش شرکت

دوره 2، شماره 15، پاییز 1398، صفحه 1-15

بهاره غضنفری؛ فرزین خوشکار؛ داوود گرجی زاده


88. بررسی تأثیر تضاد نمایندگی بر عدم تقارن اطلاعاتی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 83-96

عسگر پاک مرام؛ رسول یاسمن مایان


90. مبانی راهبری شرکتی و عملکرد موسسات مالی

دوره 1، شماره 5، زمستان 1397، صفحه 88-97

فاطمه صراف؛ جواد درخشان؛ سید محمدرضا بنی‌فاطمی کاشی


91. بررسی تأثیر عوامل موثر بر تمایل کاربران به خرید اپلیکیشن های کاربردی

دوره 2، شماره 6، بهار 1398، صفحه 92-104

فرهنگ صالحی ساعی؛ سعید قاضی نژاد؛ فریبا یوسفی اورو


99. بررسی تأثیر هزینه غیرعادی حسابرسی و اندازه شرکت حسابرسی بر ارزش گذاری بازار از نگهداشت وجه نقد

دوره 2، شماره 14، پاییز 1398، صفحه 85-102

سجاد برندک؛ مهوش امینی؛ لیلا محمدپناه؛ ندا جمشیدی


100. تاثیر کمیته حسابرسی بر رابطه توانایی مدیریت با چسبندگی هزینه ها و مدیریت سود واقعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1398

سامان ایمانی؛ محمد صادق جعفرزاده بی شک


شماره‌های پیشین نشریه