تعداد مقالات: 494

1. لزوم توسعه سنجه های مفاهیم اخلاقی در حسابداری و حسابرسی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 1-13

رسول برادران حسن زاده؛ یوسف قنبری؛ محمدرضا برنا


2. بررسی تأثیر عوامل مالی و غیرمالی مؤثر بر شکاف مالیاتی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 1-16

بهمن قادری؛ مهدی کفعمی؛ فرشاد کریمی حصاری


3. تاثیر انتخاب اطلاعات بر اطمینان و قضاوت حسابرس

دوره 1، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-18

حسن همتی؛ محمدرضا مهربان پور؛ مهدی محرابی زاده


4. بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد مؤسسات حسابرسی با نقش میانجی یادگیری سازمانی

دوره 1، شماره 5، زمستان 1397، صفحه 1-14

غلامرضا میرزایی مهر؛ علیرضا فضل زاده


10. بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایتمندی کارکنان در دانشگاه تبریز

دوره 2، شماره 11، تابستان 1398، صفحه 1-17

علیرضا حسین پور سنبلی؛ رضا فطانت خواه


14. رابطه ابقای مدیریتی با مدیریت سود واقعی و ارزش شرکت

دوره 2، شماره 15، پاییز 1398، صفحه 1-15

بهاره غضنفری؛ فرزین خوشکار؛ داوود گرجی زاده


16. تاثیر تمرکز مالکیت بر رابطه بین چسبندگی هزینه و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 20، زمستان 1398، صفحه 1-15

ابراهیم عنایت پور شیاده؛ زهرا مرادی؛ احد اسدی فر؛ جواد درخشان


18. بررسی تاثیر وابستگی به گروه تجاری بر انتخاب حسابرس

دوره 2، شماره 18، زمستان 1398، صفحه 1-27

محمدعلی اکبرخانی؛ نادر نقش بندی


20. بررسی رابطه تنوع جنسیتی مدیران، حق الزحمه حسابرس و انتخاب حسابرس

دوره 2، شماره 19، زمستان 1398، صفحه 1-26

محمدعلی اکبرخانی؛ نادر نقش بندی؛ زهرا مرید احمدی یزدی


21. وابستگی معاملات و هزینه های حسابرسی: نقش عملکرد حسابرسی داخلی

دوره 3، شماره 22، بهار 1399، صفحه 1-13

نادر نقش بندی؛ وحید خسروی؛ امین حیدری؛ یاسر حیدری


22. تاثیر محافظه کاری حسابرس و رتبه بندی موسسات حسابرسی بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی

دوره 3، شماره 23، بهار 1399، صفحه 1-15

محمدعلی میرزامحمدی؛ معصومه علاجی؛ لیلا محمدی امین