موضوعات = حسابداری
تأثیر هموارسازی سود و افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر عملکرد بازار شرکت

دوره 4، شماره 54، اسفند 1400، صفحه 1-13

فرزین خوشکار؛ حانیه خطیبی؛ سجاد مبشری


بررسی رابطه بین افشای اطلاعات آینده نگر و نوسان پذیری بازده سهام

دوره 4، شماره 50، دی 1400، صفحه 1-11

علی جعفری؛ ناصر صحراری؛ ملیحه صلحی فام اصل


بررسی تأثیر ریسک مالیاتی و اجتناب مالیاتی بر هزینه استقراض

دوره 3، شماره 30، آبان 1399، صفحه 32-54

نجمه حاجیان؛ الهه بیات؛ رضا حبیبی


تاثیر محدودیت مالی و نوسانات وجه نقد بر اعتبار تجاری شرکت‌ها

دوره 3، شماره 30، آبان 1399، صفحه 114-128

فرزین خوشکار؛ ابوالفضل صدری خانلو؛ میلاد اسدی