موضوعات = حسابداری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر ریسک مالیاتی و اجتناب مالیاتی بر هزینه استقراض

دوره 3، شماره 30، پاییز 1399، صفحه 32-54

نجمه حاجیان؛ الهه بیات؛ رضا حبیبی


2. تاثیر محدودیت مالی و نوسانات وجه نقد بر اعتبار تجاری شرکت‌ها

دوره 3، شماره 30، پاییز 1399، صفحه 114-128

فرزین خوشکار؛ ابوالفضل صدری خانلو؛ میلاد اسدی