کلیدواژه‌ها = کارایی سرمایه‌گذاری
تعداد مقالات: 10
3. بررسی تأثیر نقدینگی شرکت بر رابطه بین محدودیت مالی و سرمایه‌گذاری

دوره 4، شماره 39، بهار 1400، صفحه 53-64

علی اکبر پور موسی؛ ستی شریف زاده دربان


4. تأثیر اعتبار و پاداش هیئت‌مدیره بر کارایی سرمایه‌گذاری

دوره 3، شماره 34، زمستان 1399، صفحه 28-39

فرزین خوشکار؛ امین پناهی دودران


5. نقش کیفیت کنترل داخلی در افزایش کارایی سرمایه‌گذاری

دوره 3، شماره 33، زمستان 1399، صفحه 62-72

محسن ملکی؛ سیّده المیرا صفوی هیر؛ پیمان نظیری


7. تأثیر ساختار مالکیت بر رابطه کیفیت اطلاعات مالی و کارایی سرمایه‌گذاری

دوره 3، شماره 33، زمستان 1399، صفحه 162-175

فرزین خوشکار؛ محمدرضا صفری خواه؛ سجاد رنجبری شره جینی


8. تاثیر کنترل دولتی بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار

دوره 3، شماره 31، پاییز 1399، صفحه 63-74

سعید اکبرپور؛ اسد راستکار منافی؛ علی تیرآبادی