کلیدواژه‌ها = هزینه سرمایه
تعداد مقالات: 5
1. بررسی ارتباط بین افشای اطلاعات، رشد شرکت و هزینه سرمایه

دوره 3، شماره 26، تابستان 1399، صفحه 119-130

مصطفی حسینی عمران


4. نقش تعدیلی مالکیت نهادی در رابطه با کیفیت اطلاعات حسابداری و هزینه سرمایه

دوره 2، شماره 14، پاییز 1398، صفحه 31-41

علیرضا شمشیری پورمنفرد؛ سیده محبوبه جعفری؛ سارا شفیعی