کلیدواژه‌ها = تصدی بلندمدت حسابرس
بررسی رابطه بین دوره تصدی کوتاه‌مدت و بلندمدت حسابرس و محافظه‌کاری حسابداری

دوره 5، شماره 57، اردیبهشت 1401، صفحه 132-145

محمد نوروزی؛ عباس قدرتی زوارم؛ عظیمه نجاری؛ فاطمه باقری