کلیدواژه‌ها = انطباق مالیاتی
تعداد مقالات: 2
1. نقش ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر رابطه بین انطباق مالیاتی و هموارسازی سود

دوره 3، شماره 35، زمستان 1399، صفحه 60-76

فرزین خوشکار؛ راحله شاه بوداقی؛ محبوبه صدری


2. تأثیر نوع مالکیت بر رابطه میان رتبه‌بندی موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی

دوره 3، شماره 34، زمستان 1399، صفحه 74-88

فرزین خوشکار؛ سما اوجاقی؛ ناهید حسین زاده مقدم